Výsledky 25. ročníka súťaže

POVIEDKA 2021 – po druhýkrát zvíťazila Jana Turzáková

V priamom prenose Rádia Devín 25. októbra 2021 vyhlásila porota literárnej súťaže Poviedka 2021 najlepších autorov a autorky tohto roka. Hlavná cena bola udelená za poviedku „Nosné múry“, ktorú napísala Jana Turzáková z Branča. Autorka už získala v tejto súťaži prémiu v roku 2017 a hlavnú cenu v roku 2018.

Do 25. ročníka bolo prijatých 222 súťažných príspevkov, hodnotila ich porota zložená zo spisovateliek a spisovateľov, ktorí získali Hlavnú cenu v tejto súťaži už v minulosti: Peter Balko (predseda), Dominika Moravčíková, Peter Hoferica, Václav Kostelanski, Radovan Potočár a Dominika Madro.

Okrem Hlavnej ceny porota udelila druhé miesto Jane Šturdíkovej, tretie miesro Miroslave Kuľkovej a šesť prémií. Všetky ocenené diela budú publikované v zborníku Poviedka 2021 a nahraté ako audiopoviedky. Ocenení autori a autorky majú šancu vydať svoju samostatnú knihu.

Texty, ktoré boli zaslané v tomto ročníku, najčastejšie reflektovali pohnuté duševné stavy protagonistov a protagonistiek, komplikované partnerské a medzigeneračné vzťahy, či hľadanie vlastnej identity v turbulentne sa meniacej spoločnosti v novom tisícročí. Autori a autorky sa štylizovali do realistického alebo prudko subjektívneho opisu skutočnosti, ale častokrát pracovali aj s komediálnou optikou, využívajúc metódy persifláže, irónie a frašky.

Víťazná poviedka porotu oslovila precíznou prácou so slovom, premyslenou štruktúrou deja a schopnosťou zachytiť životný pocit manželky a matky bez pátosu a romantizovania. Text si bez umelého dramatizovania zachoval vnútorné napätie, tajomstvo i silnú autorskú výpoveď.

Ocenené diela 25. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2021

Hlavná cena (honorovaná 1.000€):
Nosné múry
Jana Turzáková
(1986, Branč)

2. miesto (honorované 750€):
Nechty
Jana Šturdíková
(1983, Bratislava)

3. miesto (honorované 500€):
Vrany Sarajeva
Miroslava Kuľková
(1992, Košice)

6 prémií (po 300€):
Desať stupňov nad nulou Michaela Macejková (1995, Moravský Svätý Ján)
Zrazenina Kristián Lazarčík (1999, Piešťany)
Babie leto A. Rasin (1972, Králiky)
Ježiši, Krista! Daša Krištofovičová (1988, Nitra)
Guti Timea K. Beck (1993, Bratislava)
Inžinier ľudských duší Viliam Nádaskay (1994, Bratislava)

Súťaž od roku 1996 vyhlasuje vydavateľstvo KK Bagala. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, partnermi sú O.Z. Literárnyklub.sk, Audiopoviedky.sk, Literárne informačné centrum a mediálnymi partnermi literárnej súťaže sú Rádio Devín, časopis Rozum a Denník N.

Slávnostné odovzdávanie cien a premiéra zborníka Poviedka 2021 bude 4. decembra v bratislavskej Novej Cvernovke na festivale AUTORIÁDA.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV NAŽIVO V RÁDIU DEVÍN

V RÁDIU DEVÍN bude v pondelok 25.10. o 14:00 slávnostné vyhlásenie výsledkov. Do 25. ročníka súťaže bolo prijatých 222 súťažných príspevkov. Práce hodnotili šiesti víťazi: Peter Balko (predseda poroty), Dominika Moravčíková, Peter Hoferica, Václav Kostelanski, Radovan Potočár a Dominika Madro. Vyhlasovateľom súťaže je Koloman Kertész Bagala. Reláciu v ktorej sa dozvieme mená ocenených autorov a autoriek moderuje Zuzana Golianová. Ukážky z ocenených prác čítaju: Lucia Hurajová a Lubo Bukový. Hlavným partnerom súťaže je Fond na podporu umenia.

Zúčastnite sa jubilejného 25. ročníka literárnej súťaže

Literárnej súťaže sa môže zúčastniť autor/autorka s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku. Stiahnite si PRIHLÁŠKU a VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV. Súťažný príspevok zašlite poštou najneskôr do 2. septembra 2021.

Zaslané práce bude posudzovať porota zložená zo spisovateľov a spisovateliek, ktorí boli ocenení v predchádzajúcich ročníkoch súťaže. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude naživo vo vysielaní Rádia Devín 25. októbra 2021 o 14. hodine.

Hlavná cena je honorovaná sumou 1 000 €
a porota udelí aj deväť prémií (po 300 €).

Ocenené práce budú publikované v zborníku a nahraté ako audiopoviedky. Slávnostné odovzdávanie cien bude 25. novembra 2021.

Literárnu súťaž Poviedka vyhlasuje vydavateľstvo pôvodnej tvorby KK Bagala. Súťaž z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. Partnermi 25. ročníka sú občianske združenie Literarnyklub.sk, Literárne informačné centrum, streamovacia služba Audiopoviedky.sk a Rádio Devín.

Poviedka 2020 – zoznam laureátov

V priamom prenose Rádia Devín 24. septembra 2020 vyhlásila porota literárnej súťaže Poviedka 2020 najlepších autorov a autorky tohto roka.

Hlavná cena bola udelená za poviedku „O nich“, ktorú napísal Peter Hoferica zo Sučian, ktorý vlani získal ocenenie v literárnej súťaži Básne.

Do 24. ročníka bolo prijatých 302 súťažných príspevkov, hodnotila ich porota zložená zo spisovateliek a spisovateľov, ktorí získali ocenenia v tejto súťaži už v minulosti. Okrem víťaznej práce bola udelená prémia aj ôsmim ďalším poviedkam – všetky ocenené diela budú publikované v zborníku Poviedka 2020 a nahraté ako audiopoviedky.

Kvalitu textov hodnotila porota v zložení: Mária Modrovich (predsedníčka), Pavol Rankov, Ivana Gibová, Peter Šulej, Radovan Potočár a Dominika Moravčíková. Ocenení autori a autorky majú šancu vydať svoju samostatnú knihu.

Na počudovanie, viac voľného času, ktorý priniesli opatrenia spojené s koronou nespôsobili nárast účastníkov literárnej súťaže. A hoci sa medzi frekventované témy dostali aj problémy kvôli pandémii, dominanciu mali poviedky spadajúce do kategórie sociálna dráma, opisujúce medziľudské vzťahy, starostlivosť o starých ľudí, prípadne trúchlenie za nimi, ale mnohí sa nevyhli ani opisom rôznych foriem domáceho násilia. 

Víťazná poviedka porotu oslovila originálnym humorom, je to absurdná fraška, ktorá ústi do magického vyvrcholenia.

Ocenené diela 24. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2020

Hlavná cena

O nich – Peter Hoferica (1997, Sučany)

8 prémií

Muchov popolník – Štefan Ziegler (1947, Závažná Poruba)

Mohol by som byť taký ako vy – Šimon Drgoňa (1992, Bratislava)

Slovo na P, slovo na S – A. P. Zacharová (1998, Šalgočka)

Dni matiek – Svetlana Žuchová (1976, Praha)

Dve letá s Ištim – Tímea Krekovič Beck (1993, Bratislava)

Veľká kniha debilov – Daša Krištofovičová (1988, Nitra)

Vrbina – Matúš Benkovič (1985, Bratislava)

Gazda – Karlos Kolbas (1981, Spišský Štiavnik)

Súťaž od roku 1996 vyhlasuje vydavateľstvo KK Bagala. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, partnermi sú Literárnyklub.sk, Audiopoviedky.sk a Literárne informačné centrum, mediálnymi partnermi sú Rádio Devín, Rádio_FM, Knižná revue, Kapitál a Denník N.

Vypočujte si záznam z vyhlasovania výsledkov v Rádiu Devín: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/235107/ake-su-najlepsie-texty-24-rocnika-sutaze-poviedka

Súťažné príspevky sa prijímajú do 1. júla 2020

Píšete poviedky? Zúčastnite sa!

1. 4. 2020 Otvorenie 24. ročníka literárnej súťaže
1. 7. 2020 Uzávierka prijímania príspevkov
24. 9. 2020 Vyhlásenie výsledkov naživo v Rádiu Devín
24. 10. 2020 Odovzdávanie cien a uvedenie zborníka

Porota udelí 10 honorovaných cenení:

Hlavná cena – 1 000 €
Deväť prémií po 300 €

Navyše, všetky ocenené práce budú publikované v zborníku Poviedka 2020 a nahraté hercami a herečkami na stránkach audiopoviedky.sk.

Stiahnite si prihlášku:
http://poviedka.kkbagala.sk/prihlaska.pdf

Vyhlasovateľ: vydavateľstvo KK Bagala
Hlavný partner súťaže: Fond na podporu umenia

POVIEDKA 2019 – zoznam ocenených

V priamom prenose Rádia Devín 1. augusta 2019 vyhlásila porota literárnej súťaže Poviedka 2019 najlepších autorov a autorky tohto roka. Hlavná cena bola udelenú Dominike Moravčíkovej, ktorá v tejto súťaži už vlani získala prémiu.

Do 23. ročníka bolo prijatých 300 súťažných príspevkov, hodnotila ich porota zložená zo spisovateľov, ktorí získali ocenenia v minulosti. Okrem víťaznej práce bola udelená prémia aj 8 ďalším poviedkam – všetky ocenené diela budú publikované v zborníku Poviedka 2019.

Kvalitu textov hodnotila porota v zložení: Soňa Uriková (predsedníčka), Pavol Rankov, Mária Modrovich, Marek Vadas, Karlos Kolbas a Dominika Madro. Vyhlasovateľom súťaže je tradične vydavateľ Koloman Kertész Bagala. Ocenení autori a autorky majú šancu vydať svoju samostatnú knihu

Pri čítaní súťažných textov si porotcovia všimli značný výskyt detských hrdinov a tém detstva či spomienok. Taktiež sa u súťažiacich objavuje trend opisovania vidieckeho života s prvkami lyriky a magického realizmu. Ako ďalšie pozitívum textov 23. ročníka porotcovia uvítali zvýšený výskyt príbehov zo života starších ľudí.

Vo víťaznej poviedke porota ocenila, že napriek príbehu z minulosti bol citeľný presah do súčasných tém ako feminizmus alebo netradičné vzťahy. Zároveň porotu oslovil zaujímavý opis života na dedine, vysoká kvalita štylistiky a netradičné používanie jazykových prostriedkov.

V 23. ročníku súťaže Poviedka 2019 boli ocenené tieto diela:

HLAVNÁ CENA:

Teplokrvný druh
Dominika Moravčíková
(1992, Strečno)

8 PRÉMIÍ:

Ďakujem za svinské oči
Maroš Bafia
(1987, Kežmarok)

Soul Kitchen
Nicol Hochholczerová
(1999, Rimavská Sobota)

Anatómia zvuku
Ivi Csalová
(1995, Bratislava)

Paulína Milerová, o ktorej sme snívali
Martin Longa
(1984, Viničné)

Pavlove rajčiny
Michaela Macejková
(1995, Moravský Svätý Ján)

Zátoka
Petra Stračiaková
(1992, Trstená)

Trombus
Jakub Spevák
(1996, Malachov)

Nelipnú
Peter Getlík
(1990, Košice)

Súťaž od roku 1996 vyhlasuje vydavateľstvo KK Bagala. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, mediálnymi partnermi sú Rádio Devín, Rádio_FM, Knižná revue, Kapitál a Denník N. Sponzorom je stavebná spoločnosť Renoving.

Zborník POVIEDKA 2018

Zborník najlepších textov 22. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2018 si môžete objednať tu…

Do tohto ročníka bolo prijatých 348 súťažných prác, príspevky posudzovala porota a udelila hlavnú cenu Jane Turzákovej a sedem prémií získali: Agáta Brozová, Martin Greguš, Barbora Hrínová, Karlos Kolbas, Dominika Moravčíková, Miša Petrovičová a Petra Števonková.

V knihe je okrem všetkých ocenených poviedok aj predslov predsednícky poroty Svetlany Žuchovej, štatistické údaje a názvy všetkých poviedok, ktoré postúpili do druhého a tretieho kola. Na konci knihy je prihláška pre účastníkov ďalších ročníkov súťaže.

Antológia víťazných poviedok

Máte záujem prečítať si, ktoré poviedky zvíťazili v literárnej súťaži Poviedka počas prvých 20 rokov existencie? Objednajte si antológiu…

Doteraz bolo do súťaže zaslaných vyše 10.000 súťažných prác, všetky hodnotila porota literárnych vedcov a spisovateľov. V antológii sú publikované:

 • Braňo Hochel – Záhradník
 • Balla – Koniec leta. Deratizácia
 • Rado Olos – Leopoldov a späť
 • Rado Olos – Vo svojej koži
 • Benjamín Škreko – Spomínala
 • Jozef Girovský – Zmok
 • Karol D. Horváth – Absolútny sluch
 • Zuska Kepplová – Baladička o víkende
 • Peter Ankou – Tri Martolod
 • Richard Pupala – Zo školy a domov
 • Ivana Dobrakovová – Žiť s Petrom
 • Ján Masár – Scalea
 • Václav Kostelanski – Oleg má chuť zabiť
 • Soňa Uriková – S prvou hviezdou
 • Peter Balko – Labutia balada
 • Marek Grajciar – Nevyhnutnosť možnosti
 • Radovan Potočár – Mužská geometria
 • Dominika Madro – Svätyňa

Audio-poviedky z Poviedky

Nechce sa vám čítať? Tak počúvajte!

Pripravili sme pre vás 50 najlepších poviedok vo forme MP3 (viac ako 25 hodín dramatizovaného čítania. Môžete si ich objednať iba za 25€ tu …

Interpréti načítaných literárnych diel:

Richard Stanke, Robert Roth, Marián Geišberg, František Kovár, Táňa Pauhofová, Lucia Hurajová, Boris Farkaš, Jana Oľhová, Viktor Horján, Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Dušan Jamrich, Přemysl Boublík, Daniel Fischer, Ján Mistrík, Petra Polnišová, Anna Šišková, Emil Horváth, Juraj Hrčka, Ľubomír Bukový a mnohí ďalší…


POVIEDKA 2018 – zoznam ocenených

Vyhlásenie výsledkov POVIEDKA 2018 na festivale Pohoda sme vysielali v priamom prenose v Literárnom stane Martinus 7.7.2018

Do 22. ročníka prišlo 348 textov. Z nich porota vybrala do druhého kola 35 prác a do tretieho 8 poviedok – jednu víťaznú a sedem prémiových, ktoré budú zaradené do zborníka Poviedka 2018.
Kvalitu textov hodnotila porota v zložení: Svetana Žuchová (predsedníčka), Soňa Uriková, Jakub Zaťovič, Mária Modrovich, Marek Grajciar a Michal Hlatký

Zoznam ocenených prác 22. ročníka literárnej súťaže
POVIEDKA 2018

Hlavná cena:

„Medzi dvoma vlakmi“ Jana Turzáková

Prémie:

„Kríženie hliny“ Dominika Moravčíková
„Starman“ Miša Petrovičová
„Oceľová kolíska“ Karlos Kolbas
„Marka“ Petra Števonková
„Klebeta“ Barbora Hrínová
„Pacientka“ Martin Greguš
„Cez prsty“ Agáta Brozová

Súťaž od roku 1996 vyhlasuje vydavateľstvo KK Bagala.

Súťaží sa o 1.000€. Uzávierka prijímania príspevkov je 22. 5.

Do 22. 5. 2018 sa prijímajú príspevky do 22. ročníka súťaže Poviedka 2018 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Porota zložená zo spisovateľov a literárnych kritikov udelí honorované ocenenia:

Hlavná cena – 1.000 €
Sedem prémií po 300 €

Vyhlásenie výsledkov bude 7. 7. na festivale Pohoda 2018. Odovzdávanie cien a uvedenie zborníka bude 22. 9. v Novej Cvernovke v Bratislave.

Pokračovať v čítaní: Súťaží sa o 1.000€. Uzávierka prijímania príspevkov je 22. 5.

22. 2. štartuje 22. ročník súťaže Poviedka 2018

Slávnostné otvorenie 22. ročníka súťaže POVIEDKA 2018 bude na kultúrnom podulatí v bratislavskom Klube pod lampou (Palisády 27) vo štvrtok 22.2. o 19. hodine. Vstup zdarma.
O tohoročnej uzávierke, časovom harmonograme a oceneniach porozpráva vyhlasovateľ súťaže Koloman Kertész Bagala, šéfredaktor Knižnej revue Matúš Mikšík zhodnotí predchádzajúce ročníky a herec Andrej Hryc prečíta víťaznú poviedku 1. ročníka z roku 1996. Na záver bude koncert – vystúpi Vlado Nosáľ, líder skupiny Queer Jane a Jakub Ursiny.
 
Podujatie organizuje vydavateľstvo KK Bagala a OZ literarnyklub.sk.
Súťaž z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. Mediálni partneri: Rádio_FM, Rádio Devín, Denník N, Knižná revue a mesačník Kapitál. Súťaž podporujú: Festival Pohoda, Nová Cvernovka a Literárne informačné centrum. Sponzorom je: RENOVING. Ďakujeme.