Prihláste sa do literárnej súťaže POVIEDKA 2024

Vyhlásenie prijímania príspevkov – 24. februára 2024
Koniec prijímania súťažných prác – 24. mája 2024
Vyhlásenie výsledkov bude na festivale POHODA 2024
Premiéra zborníka víťazných diel – 24. septembra 2024

Stiahnite si prihlášku a riaďte sa pokynmi prosím.