Vyhlásili sme 27. ročník literárnej súťaže


Tisíc eur a tisíce čitateľov

Stiahnite si prihlášku a prečítajte si informácie. Súťažné príspevky sa prijímajú od 27. 2. do 27. 4., slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 7. 7. na festivale Pohoda vysielané v priamom prenose Rádia Devín. Porota udelí Hlavnú cenu (honorovanú 1000 €) a desať prémií (po 300 €). Ocenené poviedky vyjdú knižne a aj ako audiokniha. Zborník Poviedka 2023 vychádza 27. septembra ako príloha denníka SME v náklade niekoľko tisíc kusov a bude distribuovaný po celom Slovensku.

Poviedku odošlite najneskôr do 27. apríla

Literárnej súťaže Poviedka 2023 sa môže zúčastniť autor alebo autorka s jednou poviedkou napísanou v slovenskom jazyku. Cieľom súťaže je podporovať vznik nových diel, preto prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná v tlačenej a elektronickej podobe a ani verejne prednesená. Vzťahuje sa to aj na internetové publikovanie.
Súťažný príspevok nesmie prekročiť rozsah 15 strán (riadkovanie dva – zhruba 30 riadkov po 60 znakov), t. j. 27 000 znakov vrátane medzier. Prijímajú sa len práce písané strojom alebo počítačom na papieri vo formáte A4 (text nesmie byť vytlačený na oboch stranách). Príspevky sa zasielajú poštou v TROCH identických kópiách. Na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora (to vyplníte v prihláške). Súťažiaci k zásielke priloží v zalepenej obálke vyplnenú a podpísanú prihlášku.

Garantom literárnej súťaže je vydavateľ KK Bagala. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavní mediálni partneri sú Denník SME a Rádio Devín. Súťaž podporujú: OZ Literárny klub, Festival Pohoda, Slovenské literárne centrum, Knižná revue, časopis Rozum a Audiopoviedky.sk