Prihláste sa do 26. ročníka prestížnej literárnej súťaže

Stiahnite si prihlášku a odošlite svoj súťažný príspevok najneskôr 26. júna 2022

Tento ročník najväčšej literárnej súťaže na Slovensku je výnimočný tým, že zborník najlepších prác vyjde vo vysokom náklade a bude distribuovaný spolu s denníkom SME, ktorý sa stal novým mediálnym partnerom projektu. Ocenené diela si tak prečíta najväčší počet čitateľov v histórii súťaže.

Víťaz získa 1 000 € a porota udelí aj 9 prémií po 300 €.

Uzávierka prijímania súžažných prác je 26. júna 2022. Výsledky vyhlási odborná porota 26. augusta 2022 počas živého vysielania v Rádiu Devín. Slávnostné odovzdávanie cien laureátom 26. ročníka sa uskutoční 26. októbra 2022 a v tento deň nájdete zborník Poviedka 2022 aj ako prílohu v denníku SME.

Na tomto ročníku sa môže zúčastniť autor alebo autorka s jednou poviedkou napísanou v slovenskom jazyku.
Cieľom súťaže je podporovať vznik nových diel, preto prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná v tlačenej a elektronickej podobe a ani verejne prednesená. Vzťahuje sa to aj na internetové publikovanie.
Súťažný príspevok nesmie prekročiť rozsah 15 strán (riadkovanie dva – zhruba 30 riadkov po 60 znakov), t. j. 27 000 znakov vrátane medzier. Prijímajú sa len práce písané strojom alebo počítačom na papieri vo formáte A4 (text nesmie byť vytlačený na oboch stranách).
Príspevky sa zasielajú v TROCH identických kópiách.
Na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora (to vyplníte v prihláške).
Súťažiaci k zásielke priloží v zalepenej obálke vyplnenú prihlášku, v ktorej doplní svoje údaje.

Práce prijaté do súťaže sa nevracajú (vyhlasovateľ garantuje, že poviedka nebude použitá v rozpore s autorským zákonom). Víťazné práce vyjdú v zborníku POVIEDKA 2022, ktorý bude 26. 10. 2022 distribuovaný spolu s denníkom SME. Dramatizované čítania ocenených diel budú nahraté známymi herečkami a hercami a uverejnené na stránke www.audiopoviedky.sk. Ocenených oslovuje vydavateľstvo KK Bagala, ktoré doteraz vydalo finalistom tejto súťaže vyše 100 kníh.

Literárnu súťaž POVIEDKA od roku 1991 každoročne vyhlasuje Koloman Kerész Bagala. 26. ročník z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným mediálnym partnerom je Denník SME. Súťaž podporujú Rádio DEVÍN, literarnyklub.sk, Literárne informačné centrum, web audiopoviedky.sk a literárne časopisy Knižná revue a Rozum.