Zúčastnite sa jubilejného 25. ročníka literárnej súťaže

Literárnej súťaže sa môže zúčastniť autor/autorka s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku. Stiahnite si PRIHLÁŠKU a VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV. Súťažný príspevok zašlite poštou najneskôr do 2. septembra 2021.

Zaslané práce bude posudzovať porota zložená zo spisovateľov a spisovateliek, ktorí boli ocenení v predchádzajúcich ročníkoch súťaže. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude naživo vo vysielaní Rádia Devín 25. októbra 2021 o 14. hodine.

Hlavná cena je honorovaná sumou 1 000 €
a porota udelí aj deväť prémií (po 300 €).

Ocenené práce budú publikované v zborníku a nahraté ako audiopoviedky. Slávnostné odovzdávanie cien bude 25. novembra 2021.

Literárnu súťaž Poviedka vyhlasuje vydavateľstvo pôvodnej tvorby KK Bagala. Súťaž z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. Partnermi 25. ročníka sú občianske združenie Literarnyklub.sk, Literárne informačné centrum, streamovacia služba Audiopoviedky.sk a Rádio Devín.