Súťažné príspevky sa prijímajú do 1. júla 2020

Píšete poviedky? Zúčastnite sa!

1. 4. 2020 Otvorenie 24. ročníka literárnej súťaže
1. 7. 2020 Uzávierka prijímania príspevkov
24. 9. 2020 Vyhlásenie výsledkov naživo v Rádiu Devín
24. 10. 2020 Odovzdávanie cien a uvedenie zborníka

Porota udelí 10 honorovaných cenení:

Hlavná cena – 1 000 €
Deväť prémií po 300 €

Navyše, všetky ocenené práce budú publikované v zborníku Poviedka 2020 a nahraté hercami a herečkami na stránkach audiopoviedky.sk.

Stiahnite si prihlášku:
http://poviedka.kkbagala.sk/prihlaska.pdf

Vyhlasovateľ: vydavateľstvo KK Bagala
Hlavný partner súťaže: Fond na podporu umenia